Senin, 06 Mei 2013

17 Nama Tuhan dari Bahasa Ibrani • Elohim: Pencipta: Kejadian 1:1.
 • Jehovah: Nama perjanjian Allah, Bapa kita. Kejadian 2:7.
 • El Shaddai: penyediaku. kebutuhanku, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kejadian 17:1.
 • Adonai: Tuan atau Tuhan. Kejadian 18:03.
 • Jehovah-Jireh: Penyedia dan penglihatanku. Kejadian 22:14.
 • Jehovah-Rapha: penyembuhku. Keluaran 15:26.
 • Jehovah-Nissi: kemenanganku. Keluaran 17:15.
 • Jehovah-Mikkadesh: menguduskanku. Imamat 20:7,8.
 • Jehovah-Tsidkenou: kebenaranku. Yeremia 23:5,6.
 • Jehovah-Shalom: damai sejahteraku (pemenuhan). Hakim-hakim 06:24.
 • Jehovah-Tsebahoth: Tuhan semesta alam. 1 Samuel 01:03 dll
 • Jehovah-Heleyon: Allah yang Maha Tinggi. Mazmur 07:17.
 • Jehovah-Rohi: Gembalaku. Mazmur 23:01.
 • Jehovah-Shamah: Dia ada, Dia hadir (Maha Hadir). Yehezkiel 48:35.
 • Jehovah-Elohay: Tuhan Allahku. Zakharia 14:05.
 • Ehyah Asher Ehyeh: Secara harafiah, Aku akan menjadi sebagaimana Aku ada (Akulah AKU) Keluaran 3:14.
 • Jah (bahasa puitis): Tuhan. Meng-ekspresikan keberadaanNYA yang kekal. Mazmur 68:4
  Inilah Satu-satunya Tuhan Allah. maranatha!
-diambil dari Blast Furnace Manifestasi (B.F.M) – Othusitse Mmusi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar