Sabtu, 15 Desember 2012

Kesaksian - Pesan Dan Nubuatan Tuhan Melalui Erni Sipayung - Bagian 5


Pesan Nubuatan Tuhan : " Mari percaya kepada Kedatangan-KU "
jam 4.45 - 5. 35, Rabu 12 - 12 - 2012


...... Mari percaya kepada kedatangan-KU, tuliskanlah anak-KU .

...... Hai orang-orang yang tidak percaya kepada-KU. Berimanlah kepada-KU, AKU YESUS penyelamat-MU yang hidup yang akan menjemput engkau, persiapkanlah jalan untuk-KU, waktunya sangat sedikit dan arahkanlah hatimu hanya tertuju kepada-KU saja, AKU datang namun engkau tidak siap, siapkanlah dirimu anak-KU, jangan tidur. AKU akan datang tiba-tiba dan mempelai-mempelai-KU harus siap sedia.

...... Siapkan pelitamu dan pelita itu hidup dan jangan padam, jangan lengah dan terlengah, dan jangan tertidur pulas, AKU menjemputmu dan KU-jadikan mempelai-KU untuk perjamuan Anak Domba Allah, waktunya sedikit anak-KU.

...... Gereja-gereja di seluruh dunia bangunkan jemaat-KU agar percaya kepada-KU, tuliskan anak-KU waktunya tinggal sedikit, AKU mau kau bangun dari tidurmu dan AKU akan menjemputmu.

...... AKU melihat anak-KU masih banyak orang belum percaya tentang kedatangan-KU yang kedua kali. AKU mengasihi umat pilihan-KU. Persiapkan jalan-KU hanya untuk-KU. Kasihilah musuhmu dan beri pengampunan bagi orang yang menyakitimu supaya engkau tidak terhalang masuk dalam kerajaan-KU.

...... Di Sorga telah KU-siapkan tempat bagimu anak-anak-KU. AKULAH GEMBALA yang baik dan umat-KU yang percaya kepada-KU takkan kekurangan apapun, berimanlah kepada-KU, tidakkah engkau takut akan murka-KU, AKU memberi jalan kesalamatan dan KU-lihat hanya sedikit yang siap untuk jadi mempelai-KU, yang lain tertidur dengan kemewahan dunia.

..... Datanglah kepada-KU, AKU mengasihi umat-KU, gereja-KU, bangsa-bangsa di muka bumi ini, sujud dan menyembahlah kepada-KU, jangan padamkan ROH-KU yang telah KU-beri padamu.

...... Tuliskanlah anak-KU Erni Hotmariani Sipayung.
Neraka itu nyata dan AKU tidak menakut-nakuti engkau umat-KU.
Berpalinglah kepada-KU AKU-lah JURUSELAMAT-mu yang sudah menebus engkau dari belenggu dosa, nantikanlah kedatangan-KU dan jangan percaya tentang ramalan-ramalan dunia dan tidak seorang pun yang tahu akan kedatangan-KU tetapi AKU akan memberi tanda-tanda kedatangan-KU kepada umat yang percaya kepada-KU.

...... Lepaskanlah belenggu-belenggu dosamu, kembali ke jalan yang sudah KU-siapkan, arahkan hatimu hanya tertuju kepada-KU saja,PERCAYALAH TULISAN INI, jangan ragu-ragu dan bimbang.
AKU sendiri yang menuntun tangan anak-KU, yang KU-pakai untuk menulis apa yang AKU katakan, jangan ambil bagian di dalam neraka anak-KU. Datanglah Pada-KU waktunya tinggal sedikit, bergegaslah pintu sorga akan KU-bukakan.

...... Tidakkah kau percaya AKU-lah MESIAS, JURUSELAMAT, TUHAN dan RAJA-mu yang berkuasa di bumi maupun di Sorga, sudah KU-siapkan tempat untuk menyambut mempelai-KU untuk ikut perjamuan kawin Anak Domba ALLAH.

...... Jangan sesat dan bertobatlah karena waktunya tinggal sedikit, beriman bangsa-KU, umat-KU, hamba-hamba-KU di rumah yang kudus, firmankanlah tentang kedatangan-KU dan bahwa Sorga dan Neraka itu nyata.

...... AKU sedih anak-KU karena cuma sedikit yang siap, masih banyak yang terlena dan tidur, bangunlah anak-KU .... persiapkan jalan hanya untuk YESUS JURUSELAMAT-mu.

...... Jadilah 5 wanita bijak yang selalu siap pelita-NYA dan minyak-NYA, dan setia menantikan kedatangan-KU, jangan padamkan pelitamu.

Matius 25:1-13
1 "Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
2 Lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana.
3 Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak,
4 sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
5 Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
6 Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia!
7 Gadis-gadis itupun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
8 Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.
9 Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu: Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
10 Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
11 Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu!
12 Tetapi ia menjawab: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu.
13 Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."

Yohanes 17 : 21-26 tuliskan )
21 supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.
22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu:
23 Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.
24 Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan.
25 Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku;
26 dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka."

...... Hai gereja-gereja di muka bumi ini, berhentilah bertengkar dan padamkanlah amarahmu supaya iblis tidak membinasakanmu, datanglah kepada-KU dan berdamailah dengan umat-KU, AKU mengasihi gereja dan umatKU, kuduskanlah gereja-KU dan berpalinglah kepada-KU.

...... Hai hamba-hamba-KU yang setia, siapkan umat-KU agar percaya tentang KEDATANGAN-KU YANG KEDUA KALI, jangan terlelap dengan kesibukanmuberikan hatimu pada-KUjangan lupakan AKU di setiap rencanamu untuk umat-KU

1 Korintus 3 : 17 tuliskan )
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.

Untuk hamba-hamba-KU pelayan-KU, engkau harus setia pada-KU danjangan sesat.

1 korintus 3 : 18 - 21 tuliskan ).
18 Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat.
19 Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis: "Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya."
20 Dan di tempat lain: "Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat; sesungguhnya semuanya sia-sia belaka."
21 Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu:
......  Bertobat-bertobatlah ....... apabila sangkakala dibunyikan maka habislah waktunya dan pintu sudah KU-tutup.


...... Bersambung.


Waktu mencatat pesan ini, TUHAN tunjukkan kepada saya MEMPELAI WANITA memakai gaun putih yang indah sekali.Diberikan oleh TUHAN YESUS KRISTUS kepada : Erni Sipayung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar