Selasa, 22 Maret 2016

"Akankah kalian bergabung dengan-Ku?" - oleh Susan Davis (3 Maret 2016)
Perkataan TUHAN:
 

"Aku duduk di Meja Perjamuan-Ku, di Perjamuan Kawin Anak Domba. Akankah kalian bergabung dengan-Ku?"

(Kata-kata yang yang diterima dari TUHAN kita oleh Susan, 3 Maret 2016)

Aku mempunyai kata-kata untuk diberikan:


Ada gelombang yang akan datang, gelombang kejahatan yang kuat. Ini adalah kejahatan yang Aku ijinkan terjadi, karena Aku mengangkat tangan perlindungan-Ku dari tanah yang jahat dan memberontak ini.


Anak-anak ini keras kepala seperti anak-anak pemberontak yang ada di dalam kitab-Ku. Anak-anak ini tidak mengejar-Ku- mereka berpekara dengan dunia, ada nafsu di mata mereka. Mereka ingin bergumul dan bermain dengan dunia setiap saat. Mereka cabul dan perzinahan mereka adalah terhadap-Ku, TUHAN mereka, telah mencapai Ruang Takhta-Ku.


Mereka ingin bermain dengan api, sehingga api adalah apa yang akan Aku berikan kepada mereka. Mereka akan belajar karena mereka sudah mulai melihat banyak hal di mana Aku telah melindungi mereka, dan semua yang ada di bumi, dari bencana, tetapi murka-Ku akan datang dalam gelombang ke atas generasi pemberontak yang bernafsu atas segalanya yang melintas di jalan mereka.

Semua yang gemerlap belum tentu emas, anak-anak-Ku. Kalian sedang ditipu oleh penipu besar, bapa segala dusta. Dia akan menguasai kalian sampai kalian menyerahkan kehidupan dan segalanya kepada-Ku. Kalian harus memutuskan siapa yang akan kalian sembah. Jika kalian memilih musuh-Ku, kematian akan mejadi mantel kalian dan kalian tidak akan pernah bisa melepasnya, jika kalian menolak-Ku. Aku adalah HIDUP YANG KEKAL.

Ini adalah firman-Ku, jangan meragukannya. Aku mengirimkan utusan-utusan-Ku untuk memperingatkan secara panjang lebar mengenai malapetaka yang akan segera menimpa bumi. Segera tidak akan ada penyembuhan setelah Aku mengambil gereja-Ku. Aku tidak akan memberkati manusia dengan penyembuhan apapun. Semua harus menghadapi kematian: baik sebagai pengikut-Ku atau sebagai pengikut antikristus. Banyak yang akan mati seketika setelah pengangkatan(Rapture) gereja karena kehancuran tiba-tiba yang akan datang dan mereka yang tidak diambil masuk ke dalam keselamatan akan terjebak dalam cengkeraman kematian dan neraka akan menjadi tujuan mereka.

Beralih kepada-Ku sekarang, bertobatlah, serahkan hidup kalian, dan kehendak kalian kepada TUHAN kalian untuk untuk menerima keselamatan KRISTUS, Kehendak BAPA, kepenuhan ROH KUDUS. Inilah yang kalian harus pilih, semua pilihan lain mengarah ke neraka: terpisah kekal dari TUHAN.

Baca Kitab-Ku. Siapkan pakaian kalian. Sedikit yang akan siap pada saat kedatangan-Ku. Aku duduk di Meja Perjamuan-Ku, di Perjamuan Kawin Anak Domba. Akankah kalian bergabung dengan-Ku? Hanya kalian yang bisa memutuskan. Segera waktu akan habis dan antikristus akan melaksanakan perannya untuk menguasai dengan kejahatan. Lari kepada RAJA kalian. Biarkan AKU memberkati kalian dengan Kasih-Ku.

Aku YAHUSHUA HA MASHIACH

Koordinasi Kitab Suci:

Kisah Para Rasul 7:51Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu.

Yohanes 8:44Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.

Yoel 2:28"Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.


1 Tesalonika 5:3Apabila mereka mengatakan: Semuanya damai dan aman--maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin--mereka pasti tidak akan luput.


Lukas 13:23-24Dan ada seorang yang berkata kepada-Nya: "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ: "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.Wahyu 19: 9Lalu ia berkata kepadaku: "Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba." Katanya lagi kepadaku: "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar