Minggu, 01 November 2015

Pesan Tuhan Oleh Susan Davis (14 Oktober 2015)Perkataan TUHAN:


"Aku memberikan rentang waktu yang singkat ini agar kalian membuat keputusan."
(Kata-kata yang diterima dari TUHAN kita oleh Susan, 14 Oktober 2015)
 

Surat ini untuk anak-anak-Ku

Anak-anak yang terkasih:

Yang Aku ciptakan. Kalian berdiri di sebuah jurang yang besar. Kalian dapat memilih hidup atau mati. Keputusan ini ada di tangan kalian. Kalian dapat memilih Aku atau kalian dapat memilih musuh-ku. Kalian memiliki kunci untuk memilih.

Kalian boleh datang bersama-Ku ke Surga untuk selama-lamanya atau Kalian dapat tinggal bersama dengan musuh-ku ke dalam kehancuran, siksaan, dan neraka kekal. Ini adalah pilihan Kalian. Pilihan beberapa orang lebih susah daripada pilihan orang yang lain. Aku memberikan pilihan hidup atau mati. Kebanyakan memilih kematian - kematian rohani yang kekal. Mereka diasingkan ke neraka di mana cacing tidak pernah mati dan api tidak pernah padam. Itu adalah pilihan mereka. Sedikit yang memilih JALAN YANG SESAK di mana cinta kasih adalah kekal dan Aku, TUHAN yang kekal berada di antara mereka.

Ini bukan pilihan yang diambil oleh banyak orang. Beberapa orang meletakkan diri mereka dan mati atas diri mereka sendiri memberikan diri mereka kepada-Ku seutuhnya. Sebagian memilih musuh-Ku. Itulah akhir dari kebanyakan orang  ketika mereka keluar dari hidup ini - dunia yang sementara ini. Beberapa membuat pilihan yang benar yang membawa mereka ke kehidupan kekal.


Semua adalah pilihan. Jadi sekarang Aku memberikan pilihan ini. Pilih Aku sekarang dan kalian dapat menghindari pilihan yang sulit dari mereka yang tertinggal dan begitu banyak yang bahkan tidak akan diberi pilihan karena mereka akan binasa dalam  "kehancuran tiba-tiba" dan masuk neraka. Mereka tertinggal setelah Aku mengangkat gereja-Ku keluar, harus memilih-Ku dengan cara kematian dan penyiksaan di tangan musuh-Ku atau mereka akan menerima hukuman kekal karena memilih melawan-Ku dengan mengambil tanda musuh-Ku untuk menghindari hukuman.

Waktu yang gelap sedang datang. Pilih Aku sekarang! Aku memberikan rentang waktu yang singkat ini agar kalian membuat keputusan. Rentang waktu ini berkurang terus setiap hari. Sekarang adalah waktu penebusan Kalian. Pilihan hidup. Pilihlah Aku.

Aku
KEHIDUPAN YANG KEKAL

Koordinasi Alkitab:

Ulangan 30:19  Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini: kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu,


Matius 7: 13-14  Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar